Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 18.03.2020 14:04:55 

Kynologický klub SVVaT Střelice

Řád cvičiště

 

Pravidla kynologického klubu SVVaT Střelice:

Každý člen kk SVVaT Střelice má povinnost odpracovat během kalendářního roku 10 brigádnických hodin. Při nesplnění počtu odpracovaných hodin je povinnen zaplatit za každou neodpracovanou hodinu částku 60 kč. Posledním možným termínem zaplacení neodpracovaných brigádnických hodin a členských příspěvků na následující kalendářní rok je členská schůze kk. V případě nezaplacení příspěvků do tohoto termínu zaniká automaticky členstvív klubu ke dni 31.12. toho roku, po který byly členské příspěvky řádně zaplaceny.

Povinností každého psovoda je mít svého psa řádně naočkovaného - vzteklina, parvoviroza, psinka, infekční zánět jater, infekční kašel, leptospiroza - ke kontrole každoročně .předložit pověřené osobě na cvičišti. Dále je majitel psa minimálně čtvrtletně povinen ošetřit jej antiparazitální pipetou proti blechám - též doložit u pověřené osoby. Bez těchto dokladů nemá pes do prostor cvičiště přístup a bude vykázán! Výjimku může povolit vedoucí výcviku po předchozí domluvě.
 
Každý pes starší 6-ti měsíců musí mít v prostorách cvičiště mimo cvičební plochu nasazen náhubek! Jedná se hlavně o předcházení problémů se psy, kteří jsou agresivní na jiné psy. Každý psovod odpovídá za škody způsobené svým psem!!! Náhubek musí mít psi i při pohybu mimo cvičební plochu, v místní obci Střelice - nutno tím předejít jakýmkoliv nechtěným konfliktům, ať se zvířaty či lidmi obce.
 
Pro výcvik poslušnosti doporučujeme hladký stahovací obojek (řetízek), pro nácvik obrany kožený obojek nebo postroj.
Na cvičební plochu mají po dobu výcviku povolen vstup pouze psovodi se psy, ostatní osoby se mohou zdržovat pouze v prostoru u klubovny.
 
Děti do 12-ti let (kromě cvičících) musí být v prostorách kk pod dozorem osoby starší 18-ti let.

ŘÁD CVIČIŠTĚ

Psovod
- na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování ( očkování je nutné prokázet předložením očkovacího průkazu ). Výjimku tvoří štěňata, kde je očkování poplatné věku psíka.
- Ke psu se chová ohleduplně ( nepřetěžuje ho, netýrá nepřiměřenými tresty ) nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti.
- Zodpovídá za škody způsobené svým psem.
- Neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo.
- Cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škody.
- Pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných svým kynologickým klubem.
- Nepřivazuje svého psa k překážkám, stromkům, schodům, stolkům apod....., odkládá jej na určené místo ( odkládací kotce, úvazné kolíky či vlastní klece, kenel boxy).
- Nepouští svého psa volně bez dozoru po areálu cvičiště, volným pohybem svého psa neznemožňuje a neobtěžuje výcvik ostatních psovodů na place či  na překážkách!
- Venčí psa mimo areál cvičiště ( v opačném případě psovod exkrement neprodleně odstraní ).
- Nechodí se svým psem do klubovny.
Výcvikář má právo kohokoliv vykázat z prostor cvičiště, pokud závažným způsobem poruší tento řád!
Na cvičiště mohou háravé feny, ale nutno nahlásit výcvikáři.

 
TOPlist